Brain Big Data in Wisdom Web of Things

Ning Zhong 0001, Stephen S. Yau, Jianhua Ma, Shinsuke Shimojo, Marcel Just, Bin Hu, Guoyin Wang, Kazuhiro Oiwa, Yuichiro Anzai. Brain Big Data in Wisdom Web of Things. In Ning Zhong 0001, Jianhua Ma, Jiming Liu, Runhe Huang, Xiaohui Tao, editors, Wisdom Web of Things. pages 339-349, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.