CiteSeerX-2018: A Cleansed Multidisciplinary Scholarly Big Dataset

Jian Wu 0006, Bharath Kandimalla, Shaurya Rohatgi, Athar Sefid, Jianyu Mao, C. Lee Giles. CiteSeerX-2018: A Cleansed Multidisciplinary Scholarly Big Dataset. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 5465-5467, IEEE, 2018. [doi]

Authors

Jian Wu 0006

This author has not been identified. Look up 'Jian Wu 0006' in Google

Bharath Kandimalla

This author has not been identified. Look up 'Bharath Kandimalla' in Google

Shaurya Rohatgi

This author has not been identified. Look up 'Shaurya Rohatgi' in Google

Athar Sefid

This author has not been identified. Look up 'Athar Sefid' in Google

Jianyu Mao

This author has not been identified. Look up 'Jianyu Mao' in Google

C. Lee Giles

This author has not been identified. Look up 'C. Lee Giles' in Google