Corrections to "Multi-Sensor Kalman Filtering With Intermittent Measurements"

Chao Yang 0009, Jianying Zheng, Xiaoqiang Ren, Wen Yang, Hongbo Shi, Ling Shi. Corrections to "Multi-Sensor Kalman Filtering With Intermittent Measurements". IEEE Trans. Automat. Contr., 63(5):1545, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.