Mikroprogram pre riadenie procesu spájania operandov v architektúre DF KPI

Norbert Ádám. Mikroprogram pre riadenie procesu spájania operandov v architektúre DF KPI. Acta Informatica Pragensia, 2(2):77-96, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.