NONCODE v3.0: integrative annotation of long noncoding RNAs

Dechao Bu, Kuntao Yu, Silong Sun, Chaoyong Xie, Geir Skogerbø, Ruoyu Miao, Hui Xiao, Qi Liao, Haitao Luo, Guoguang Zhao, Haitao Zhao, Zhiyong Liu, Changning Liu, Runsheng Chen, Yi Zhao. NONCODE v3.0: integrative annotation of long noncoding RNAs. Nucleic Acids Research, 40(Database-Issue):210-215, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.