Reliability evaluation of logic circuits based on transient faults propagation metrics

Shuo Cai, Fei Yu, Weizheng Wang, Tieqiao Liu, Peng Liu, Wei Wang. Reliability evaluation of logic circuits based on transient faults propagation metrics. IEICE Electronic Express, 14(7):20170128, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.