SIM2s to malignant pleural mesothelioma

José Caldas, Nils Gehlenborg, Eeva Kettunen, Ali Faisal, Mikko Rönty, Andrew G. Nicholson, Sakari Knuutila, Alvis Brazma, Samuel Kaski. SIM2s to malignant pleural mesothelioma. Bioinformatics, 28(2):246-253, 2012. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.