A Convolutional Neural Network for Ghost Image Recognition and Waveform Design of Electrophoretic Displays

Jin Xin Cao, Zong Qin, Zheng Zeng, Wen-Jie Hu, Lin-Yu Song, Dian-Lu Hu, Xi-Du Wang, Xi Zeng, Yu Chen, Bo-Ru Yang. A Convolutional Neural Network for Ghost Image Recognition and Waveform Design of Electrophoretic Displays. IEEE Trans. Consumer Electronics, 66(4):356-365, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.