Estimating the Distribution of Economy Activity: A Case Study in Jiangsu Province (China) Using Large Scale Social Network Data

Xiaomeng Chang, Guozhen Lu, Yang Yue, Qingquan Li. Estimating the Distribution of Economy Activity: A Case Study in Jiangsu Province (China) Using Large Scale Social Network Data. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 1126-1134, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.