HotRing: A Hotspot-Aware In-Memory Key-Value Store

Jiqiang Chen, Liang Chen, Sheng Wang, Guoyun Zhu, Yuanyuan Sun, Huan Liu, Feifei Li 0001. HotRing: A Hotspot-Aware In-Memory Key-Value Store. In Sam H. Noh, Brent Welch, editors, 18th USENIX Conference on File and Storage Technologies, FAST 2020, Santa Clara, CA, USA, February 24-27, 2020. pages 239-252, USENIX Association, 2020. [doi]

Authors

Jiqiang Chen

This author has not been identified. Look up 'Jiqiang Chen' in Google

Liang Chen

This author has not been identified. Look up 'Liang Chen' in Google

Sheng Wang

This author has not been identified. Look up 'Sheng Wang' in Google

Guoyun Zhu

This author has not been identified. Look up 'Guoyun Zhu' in Google

Yuanyuan Sun

This author has not been identified. Look up 'Yuanyuan Sun' in Google

Huan Liu

This author has not been identified. Look up 'Huan Liu' in Google

Feifei Li 0001

This author has not been identified. Look up 'Feifei Li 0001' in Google