LncVar: a database of genetic variation associated with long non-coding genes

Xiaowei Chen, Yajing Hao, Ya Cui, Zhen Fan, Shunmin He, Jianjun Luo, Runsheng Chen. LncVar: a database of genetic variation associated with long non-coding genes. Bioinformatics, 33(1):112-118, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.