Fast 3D-HEVC Depth Intra Coding Based on Boundary Continuity

Mei-Juan Chen, Jie-Ru Lin, Yu-Chih Hsu, Yi-Sheng Ciou, Chia-Hung Yeh, Min-Hui Lin 0002, Lih-Jen Kau, Chuan-Yu Chang. Fast 3D-HEVC Depth Intra Coding Based on Boundary Continuity. IEEE Access, 9:79588-79599, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.