Energy-Efficient Visual Eyes System for Wildlife

Chia-Pang Chen, Chi-Hung Lin, Ta-Wei Lai, Cheng-Long Chuang, Tzu-Shiang Lin, Joe-Air Jiang, Hsiao-Wei Yuan, Chyi-Rong Chiou, Chung-Hang Hong. Energy-Efficient Visual Eyes System for Wildlife. In Parimala Thulasiraman, Laurence Tianruo Yang, Qiwen Pan, Xingang Liu, Yaw-Chung Chen, Yo-Ping Huang, Lin-Huang Chang, Che-Lun Hung, Che-Rung Lee, Justin Y. Shi, Ying Zhang, editors, 13th IEEE International Conference on High Performance Computing & Communication, HPCC 2011, Banff, Alberta, Canada, September 2-4, 2011. pages 869-874, IEEE, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.