Ultrafast Laser Engraving Method to Fabricate Gravure Plate for Printed Metal-Mesh Touch Panel

Weiyuan Chen, Wenlang Lai, Yuming Wang, Kaijun Wang, Shengyu Lin, Yuli Yen, Hong Hocheng, Tahsin Chou. Ultrafast Laser Engraving Method to Fabricate Gravure Plate for Printed Metal-Mesh Touch Panel. Micromachines, 6(10):1483-1489, 2015. [doi]

Authors

Weiyuan Chen

This author has not been identified. Look up 'Weiyuan Chen' in Google

Wenlang Lai

This author has not been identified. Look up 'Wenlang Lai' in Google

Yuming Wang

This author has not been identified. Look up 'Yuming Wang' in Google

Kaijun Wang

This author has not been identified. Look up 'Kaijun Wang' in Google

Shengyu Lin

This author has not been identified. Look up 'Shengyu Lin' in Google

Yuli Yen

This author has not been identified. Look up 'Yuli Yen' in Google

Hong Hocheng

This author has not been identified. Look up 'Hong Hocheng' in Google

Tahsin Chou

This author has not been identified. Look up 'Tahsin Chou' in Google