Adaptive Cross Entropy for ultrasmall object detection in Computed Tomography with noisy labels

Hedan Chen, Weimin Tan, Jichun Li, Pengfei Guan, Lingjie Wu, Bo Yan 0001, Jian Li, Yunfeng Wang. Adaptive Cross Entropy for ultrasmall object detection in Computed Tomography with noisy labels. Comp. in Bio. and Med., 147:105763, 2022. [doi]

Bibliographies