Using Semantic Association to Extend and Infer Literature-Oriented Relativity Between Terms

Liang Cheng, Jie Li, Yang Hu, Yue Jiang, Yongzhuang Liu, Yan-Shuo Chu, Zhenxing Wang, Yadong Wang. Using Semantic Association to Extend and Infer Literature-Oriented Relativity Between Terms. IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform., 12(6):1219-1226, 2015. [doi]

Authors

Liang Cheng

This author has not been identified. Look up 'Liang Cheng' in Google

Jie Li

This author has not been identified. Look up 'Jie Li' in Google

Yang Hu

This author has not been identified. Look up 'Yang Hu' in Google

Yue Jiang

This author has not been identified. Look up 'Yue Jiang' in Google

Yongzhuang Liu

This author has not been identified. Look up 'Yongzhuang Liu' in Google

Yan-Shuo Chu

This author has not been identified. Look up 'Yan-Shuo Chu' in Google

Zhenxing Wang

This author has not been identified. Look up 'Zhenxing Wang' in Google

Yadong Wang

This author has not been identified. Look up 'Yadong Wang' in Google