An Alliance-Based Anti-spam Approach

Yu-fen Chiu, Chia-Mei Chen, Bingchiang Jeng, Hsiao-Chung Lin. An Alliance-Based Anti-spam Approach. In Jingsheng Lei, Jingtao Yao, Qingfu Zhang, editors, Third International Conference on Natural Computation, ICNC 2007, Haikou, Hainan, China, 24-27 August 2007, Volume 4. pages 203-207, IEEE, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.