WITH: Human-Computer Collaboration for Data Annotation and Enrichment

Alexandros Chortaras, Anna Christaki, Nasos Drosopoulos, Eirini Kaldeli, Maria Ralli, Anastasia Sofou, Arne Stabenau, Giorgos Stamou, Vassilis Tzouvaras. WITH: Human-Computer Collaboration for Data Annotation and Enrichment. In Pierre-Antoine Champin, Fabien L. Gandon, Mounia Lalmas, Panagiotis G. Ipeirotis, editors, Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018. pages 1117-1125, ACM, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.