Andbot: Towards Advanced Mobile Botnets

Xiang Cui, Binxing Fang, Lihua Yin, Xiaoyi Liu, Tianning Zang. Andbot: Towards Advanced Mobile Botnets. In Christopher Kruegel, editor, 4th USENIX Workshop on Large-Scale Exploits and Emergent Threats, LEET '11, Boston, MA, USA, March 29, 2011. USENIX Association, 2011. [doi]

Authors

Xiang Cui

This author has not been identified. Look up 'Xiang Cui' in Google

Binxing Fang

This author has not been identified. Look up 'Binxing Fang' in Google

Lihua Yin

This author has not been identified. Look up 'Lihua Yin' in Google

Xiaoyi Liu

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyi Liu' in Google

Tianning Zang

This author has not been identified. Look up 'Tianning Zang' in Google