Modified Gbest-guided artificial bee colony algorithm with new probability model

Laizhong Cui, Kai Zhang, Genghui Li, Xianghua Fu, Zhenkun Wen, Nan Lu, Jian Lu. Modified Gbest-guided artificial bee colony algorithm with new probability model. Soft Comput., 22(7):2217-2243, 2018. [doi]

Bibliographies