Optimized big data K-means clustering using MapReduce

Xiaoli Cui, Pingfei Zhu, Xin Yang, Keqiu Li, Changqing Ji. Optimized big data K-means clustering using MapReduce. The Journal of Supercomputing, 70(3):1249-1259, 2014. [doi]

Authors

Xiaoli Cui

This author has not been identified. Look up 'Xiaoli Cui' in Google

Pingfei Zhu

This author has not been identified. Look up 'Pingfei Zhu' in Google

Xin Yang

This author has not been identified. Look up 'Xin Yang' in Google

Keqiu Li

This author has not been identified. Look up 'Keqiu Li' in Google

Changqing Ji

This author has not been identified. Look up 'Changqing Ji' in Google