Energy-Based Sound Source Localization with Low Power Consumption in Wireless Sensor Networks

Fang Deng, Shengpan Guan, Xianghu Yue, Xiaodan Gu, Jie Chen, Jianyao Lv, Jiahong Li. Energy-Based Sound Source Localization with Low Power Consumption in Wireless Sensor Networks. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(6):4894-4902, 2017. [doi]

Authors

Fang Deng

This author has not been identified. Look up 'Fang Deng' in Google

Shengpan Guan

This author has not been identified. Look up 'Shengpan Guan' in Google

Xianghu Yue

This author has not been identified. Look up 'Xianghu Yue' in Google

Xiaodan Gu

This author has not been identified. Look up 'Xiaodan Gu' in Google

Jie Chen

This author has not been identified. Look up 'Jie Chen' in Google

Jianyao Lv

This author has not been identified. Look up 'Jianyao Lv' in Google

Jiahong Li

This author has not been identified. Look up 'Jiahong Li' in Google