Genetic Flux Between H1 and H2 Haplotypes of the 17q21.31 Inversion in European Population

Libin Deng, Xiaoli Tang, Xiangwen Hao, Wei Chen, Jiari Lin, Yangyu Yu, Dake Zhang, Changqing Zeng. Genetic Flux Between H1 and H2 Haplotypes of the 17q21.31 Inversion in European Population. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 9(3):113-118, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.