Computational complexity of finite asynchronous cellular automata

Alberto Dennunzio, Enrico Formenti, Luca Manzoni, Giancarlo Mauri, Antonio E. Porreca. Computational complexity of finite asynchronous cellular automata. Theoretical Computer Science, 664:131-143, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.