Brain MRI imaging mechanism based on deep visual information perception and dementia degree induction

Jiayuan Ding, Siou Li, Zhilong Wang, Zihe Jiang, Yuexin Zhao, Xue Wang, Mengfei He, Weina Zhao, Changhao Yin. Brain MRI imaging mechanism based on deep visual information perception and dementia degree induction. Multimedia Tools Appl., 78(7):8841-8859, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.