Modeling Human Intelligence in Customer-Agent Conversation Using Fine-Grained Dialogue Acts

Qicheng Ding, Guoguang Zhao, Penghui Xu, Yucheng Jin, Yu Zhang, Changjian Hu, QianYing Wang, Feiyu Xu. Modeling Human Intelligence in Customer-Agent Conversation Using Fine-Grained Dialogue Acts. In Jie Tang 0001, Min-Yen Kan, Dongyan Zhao 0001, Sujian Li, Hongying Zan, editors, Natural Language Processing and Chinese Computing - 8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9-14, 2019, Proceedings, Part II. Volume 11839 of Lecture Notes in Computer Science, pages 596-606, Springer, 2019. [doi]

Authors

Qicheng Ding

This author has not been identified. Look up 'Qicheng Ding' in Google

Guoguang Zhao

This author has not been identified. Look up 'Guoguang Zhao' in Google

Penghui Xu

This author has not been identified. Look up 'Penghui Xu' in Google

Yucheng Jin

This author has not been identified. Look up 'Yucheng Jin' in Google

Yu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yu Zhang' in Google

Changjian Hu

This author has not been identified. Look up 'Changjian Hu' in Google

QianYing Wang

This author has not been identified. Look up 'QianYing Wang' in Google

Feiyu Xu

This author has not been identified. Look up 'Feiyu Xu' in Google