A Method for Improving Controlling Factors Based on Information Fusion for Debris Flow Susceptibility Mapping: A Case Study in Jilin Province, China

Qiang Dou, Shengwu Qin, Yichen Zhang, Zhongjun Ma, Junjun Chen, Shuangshuang Qiao, Xiuyu Hu, Fei Liu. A Method for Improving Controlling Factors Based on Information Fusion for Debris Flow Susceptibility Mapping: A Case Study in Jilin Province, China. Entropy, 21(7):695, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.