De Novo Assembly of A Northern Han Genome

Zhenglin Du, Liang Ma, Hongzhu Qu, Wei Chen, Bing Zhang 0007, Xi Lu, Weibo Zhai, Xin Sheng, Yongqiao Sun, Wenjie Li, Meng Lei, Qiuhui Qi, Na Yuan, Shuo Shi, Jingyao Zeng, Jinyue Wang, Yadong Yang, Qi Liu, Changqing Zeng. De Novo Assembly of A Northern Han Genome. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 17(3):229-247, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.