Deep Multiple Auto-Encoder-Based Multi-view Clustering

Guowang Du, Lihua Zhou, Yudi Yang, Kevin Lü 0001, Lizhen Wang. Deep Multiple Auto-Encoder-Based Multi-view Clustering. Data Science and Engineering, 6(3):323-338, 2021. [doi]

Authors

Guowang Du

This author has not been identified. Look up 'Guowang Du' in Google

Lihua Zhou

This author has not been identified. Look up 'Lihua Zhou' in Google

Yudi Yang

This author has not been identified. Look up 'Yudi Yang' in Google

Kevin Lü 0001

This author has not been identified. Look up 'Kevin Lü 0001' in Google

Lizhen Wang

This author has not been identified. Look up 'Lizhen Wang' in Google