Privacy preserving based logistic regression on big data

Yongkai Fan, Jianrong Bai, Xia Lei, Yuqing Zhang, Bin Zhang 0008, Kuan-Ching Li, Gang Tan. Privacy preserving based logistic regression on big data. J. Network and Computer Applications, 171:102769, 2020. [doi]

Authors

Yongkai Fan

This author has not been identified. Look up 'Yongkai Fan' in Google

Jianrong Bai

This author has not been identified. Look up 'Jianrong Bai' in Google

Xia Lei

This author has not been identified. Look up 'Xia Lei' in Google

Yuqing Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yuqing Zhang' in Google

Bin Zhang 0008

This author has not been identified. Look up 'Bin Zhang 0008' in Google

Kuan-Ching Li

This author has not been identified. Look up 'Kuan-Ching Li' in Google

Gang Tan

This author has not been identified. Look up 'Gang Tan' in Google