Facial-sketch Synthesis: A New Challenge

Deng-Ping Fan, Ziling Huang, Peng Zheng, Hong Liu, Xuebin Qin, Luc Van Gool. Facial-sketch Synthesis: A New Challenge. Int. J. Autom. Comput., 19(4):257-287, 2022. [doi]

Authors

Deng-Ping Fan

This author has not been identified. Look up 'Deng-Ping Fan' in Google

Ziling Huang

This author has not been identified. Look up 'Ziling Huang' in Google

Peng Zheng

This author has not been identified. Look up 'Peng Zheng' in Google

Hong Liu

This author has not been identified. Look up 'Hong Liu' in Google

Xuebin Qin

This author has not been identified. Look up 'Xuebin Qin' in Google

Luc Van Gool

This author has not been identified. Look up 'Luc Van Gool' in Google