Computationally expanding infinium HumanMethylation450 BeadChip array data to reveal distinct DNA methylation patterns of rheumatoid arthritis

Shicai Fan, Chengzhe Li, Rizi Ai, Mengchi Wang, Gary S. Firestein, Wei Wang. Computationally expanding infinium HumanMethylation450 BeadChip array data to reveal distinct DNA methylation patterns of rheumatoid arthritis. Bioinformatics, 32(12):1773-1778, 2016. [doi]

Authors

Shicai Fan

This author has not been identified. Look up 'Shicai Fan' in Google

Chengzhe Li

This author has not been identified. Look up 'Chengzhe Li' in Google

Rizi Ai

This author has not been identified. Look up 'Rizi Ai' in Google

Mengchi Wang

This author has not been identified. Look up 'Mengchi Wang' in Google

Gary S. Firestein

This author has not been identified. Look up 'Gary S. Firestein' in Google

Wei Wang

This author has not been identified. Look up 'Wei Wang' in Google