Adaptive Content Management for UGC Video Delivery in Mobile Internet Era

Qilin Fan, Hao Yin, Zexun Jiang, Haojun Huang, Yan Luo, Xu Zhang. Adaptive Content Management for UGC Video Delivery in Mobile Internet Era. Mobile Information Systems, 2016, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.