SBBS: A Secure Blockchain-Based Scheme for IoT Data Credibility in Fog Environment

Yongkai Fan, Guanqun Zhao, Xia Lei, Wei Liang 0005, Kuan-Ching Li, Kim-Kwang Raymond Choo, Chunsheng Zhu. SBBS: A Secure Blockchain-Based Scheme for IoT Data Credibility in Fog Environment. IEEE Internet of Things Journal, 8(11):9268-9277, 2021. [doi]

Authors

Yongkai Fan

This author has not been identified. Look up 'Yongkai Fan' in Google

Guanqun Zhao

This author has not been identified. Look up 'Guanqun Zhao' in Google

Xia Lei

This author has not been identified. Look up 'Xia Lei' in Google

Wei Liang 0005

This author has not been identified. Look up 'Wei Liang 0005' in Google

Kuan-Ching Li

This author has not been identified. Look up 'Kuan-Ching Li' in Google

Kim-Kwang Raymond Choo

This author has not been identified. Look up 'Kim-Kwang Raymond Choo' in Google

Chunsheng Zhu

This author has not been identified. Look up 'Chunsheng Zhu' in Google