Performance Portability Across Heterogeneous SoCs Using a Generalized Library-Based Approach

Shuangde Fang, Zidong Du, Yuntan Fang, Yuanjie Huang, Yang Chen, Lieven Eeckhout, Olivier Temam, Huawei Li, Yunji Chen, Chengyong Wu. Performance Portability Across Heterogeneous SoCs Using a Generalized Library-Based Approach. TACO, 11(2):21, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.