An active learning ensemble method for regression tasks

Nikos Fazakis, Georgios Kostopoulos, Stamatis Karlos, Sotiris Kotsiantis, Kyriakos N. Sgarbas. An active learning ensemble method for regression tasks. Intell. Data Anal., 24(3):607-623, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.