iPoet: interactive painting poetry creation with visual multimodal analysis

Yingchaojie Feng, Jiazhou Chen, Keyu Huang, Jason K. Wong, Hui Ye, Wei Zhang, Rongchen Zhu, Xiaonan Luo, Wei Chen. iPoet: interactive painting poetry creation with visual multimodal analysis. J. Visualization, 25(3):671-685, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.