AIM 2019 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results

Dario Fuoli, Xiaoyong Shen, Shutao Xia, Yurong Dai, Jiaya Jia, Peng Yi, Zhongyuan Wang, Kui Jiang, Junjun Jiang, Jiayi Ma 0001, Zhiwei Zhong, Shuhang Gu, Chenyang Wang, Junjun Jiang, Xianming Liu, Radu Timofte, Xin Tao, Wenbo Li, Taian Guo, Zijun Deng, Liying Lu, Tao Dai. AIM 2019 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results. In 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2019, Seoul, Korea (South), October 27-28, 2019. pages 3467-3475, IEEE, 2019. [doi]

@inproceedings{FuoliSXDJYWJJ0Z19,
 title = {AIM 2019 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results},
 author = {Dario Fuoli and Xiaoyong Shen and Shutao Xia and Yurong Dai and Jiaya Jia and Peng Yi and Zhongyuan Wang and Kui Jiang and Junjun Jiang and Jiayi Ma 0001 and Zhiwei Zhong and Shuhang Gu and Chenyang Wang and Junjun Jiang and Xianming Liu and Radu Timofte and Xin Tao and Wenbo Li and Taian Guo and Zijun Deng and Liying Lu and Tao Dai},
 year = {2019},
 doi = {10.1109/ICCVW.2019.00430},
 url = {https://doi.org/10.1109/ICCVW.2019.00430},
 researchr = {https://researchr.org/publication/FuoliSXDJYWJJ0Z19},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {3467-3475},
 booktitle = {2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2019, Seoul, Korea (South), October 27-28, 2019},
 publisher = {IEEE},
 isbn = {978-1-7281-5023-9},
}