NPCMF: Nearest Profile-based Collaborative Matrix Factorization method for predicting miRNA-disease associations

Ying-Lian Gao, Zhen Cui, Jin-Xing Liu, Juan Wang, Chun-Hou Zheng. NPCMF: Nearest Profile-based Collaborative Matrix Factorization method for predicting miRNA-disease associations. BMC Bioinformatics, 20(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.