3D Object Retrieval with Multimodal Views

Yue Gao, Anan Liu, Weizhi Nie, Yuting Su, Qionghai Dai, Fuhai Chen, Yingying Chen, Yanhua Cheng, Shuilong Dong, Xingyue Duan, Jianlong Fu, Zan Gao, Haiyun Guo, Xin Guo, Kaiqi Huang, Rongrong Ji, Yingfeng Jiang, Haisheng Li, Hanqing Lu, Jianming Song, Jing Sun, Tieniu Tan, Jinqiao Wang, Huanpu Yin, Chaoli Zhang, Guotai Zhang, Yan Zhang, Yan Zhang, Chaoyang Zhao, Xin Zhao, Guibo Zhu. 3D Object Retrieval with Multimodal Views. In Ioannis Pratikakis, Theoharis Theoharis, Michela Spagnuolo, Luc Van Gool, Remco C. Veltkamp, Afzal Godil, editors, Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, Zurich, Switzerland, May 2-3, 2015. pages 129-136, Eurographics Association, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.