3D Object Retrieval with Multimodal Views

Yue Gao, Weizhi Nie, Anan Liu, Yuting Su, Qionghai Dai, Le An, Fuhai Chen, Liujuan Cao, Shuilong Dong, Yu De, Zan Gao, Jiayun Hao, Rongrong Ji, Haisheng Li, Mingxia Liu, Lili Pan, Yu Qiu, Liwei Wei, Zhao Wang, Hongjiang Wei, Yuyao Zhang, Jun Zhang 0018, Yan Zhang 0002, Yali Zheng. 3D Object Retrieval with Multimodal Views. In Alfredo Ferreira, Andrea Giachetti, Daniela Giorgi, editors, 9th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2016, Lisbon, Portugal, May 8, 2016. Eurographics Association, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.