Diffeomorphic Image Registration of Diffusion MRI Using Spherical Harmonics

Xiujuan Geng, Thomas J. Ross, Hong Gu, Wanyong Shin, Wang Zhan, Yi-Ping Chao, Ching-Po Lin, Norbert Schuff, Yihong Yang. Diffeomorphic Image Registration of Diffusion MRI Using Spherical Harmonics. IEEE Trans. Med. Imaging, 30(3):747-758, 2011. [doi]

Authors

Xiujuan Geng

This author has not been identified. Look up 'Xiujuan Geng' in Google

Thomas J. Ross

This author has not been identified. Look up 'Thomas J. Ross' in Google

Hong Gu

This author has not been identified. Look up 'Hong Gu' in Google

Wanyong Shin

This author has not been identified. Look up 'Wanyong Shin' in Google

Wang Zhan

This author has not been identified. Look up 'Wang Zhan' in Google

Yi-Ping Chao

This author has not been identified. Look up 'Yi-Ping Chao' in Google

Ching-Po Lin

This author has not been identified. Look up 'Ching-Po Lin' in Google

Norbert Schuff

This author has not been identified. Look up 'Norbert Schuff' in Google

Yihong Yang

This author has not been identified. Look up 'Yihong Yang' in Google