Search and retrieval of multimedia objects over a distributed P2P network for mobile devices

Dimitrios Giakoumis, Michalis Lazaridis, Apostolos Axenopoulos, Dimitrios Tzovaras, Jernej Trnkoczy, Gianluca Paravati, Andrea Sanna, Fabrizio Lamberti, George Hassapis. Search and retrieval of multimedia objects over a distributed P2P network for mobile devices. IEEE Wireless Commun., 16(5):42-49, 2009. [doi]

Authors

Dimitrios Giakoumis

This author has not been identified. Look up 'Dimitrios Giakoumis' in Google

Michalis Lazaridis

This author has not been identified. Look up 'Michalis Lazaridis' in Google

Apostolos Axenopoulos

This author has not been identified. Look up 'Apostolos Axenopoulos' in Google

Dimitrios Tzovaras

This author has not been identified. Look up 'Dimitrios Tzovaras' in Google

Jernej Trnkoczy

This author has not been identified. Look up 'Jernej Trnkoczy' in Google

Gianluca Paravati

This author has not been identified. Look up 'Gianluca Paravati' in Google

Andrea Sanna

This author has not been identified. Look up 'Andrea Sanna' in Google

Fabrizio Lamberti

This author has not been identified. Look up 'Fabrizio Lamberti' in Google

George Hassapis

This author has not been identified. Look up 'George Hassapis' in Google