AIM 2019 Challenge on Image Extreme Super-Resolution: Methods and Results

Shuhang Gu, Hanwen Liu, Dan Zhu, Tangxin Xie, Xin Yang, Chen Zhu, Jia Yu, Wenyu Sun, Xin Tao, Zijun Deng, Liying Lu, Martin Danelljan, Wenbo Li, Taian Guo, Xiaoyong Shen, Xuemiao Xu, Yu-Wing Tai, Jiaya Jia, Peng Yi, Zhongyuan Wang, Kui Jiang, Junjun Jiang, Radu Timofte, Jiayi Ma 0001, Zhi-Song Liu, Li-wen Wang, Chu-Tak Li, Wan-Chi Siu, Yui-Lam Chan, Ruofan Zhou, Majed El Helou, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Muhammad Haris, Maitreya Suin, Rajagopalan A. N, Kazutoshi Akita, Greg Shakhnarovic, Norimichi Ukita, Pablo Navarrete Michelini, Wenbin Chen. AIM 2019 Challenge on Image Extreme Super-Resolution: Methods and Results. In 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2019, Seoul, Korea (South), October 27-28, 2019. pages 3556-3564, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.