PmiREN: a comprehensive encyclopedia of plant miRNAs

Zhonglong Guo, Zheng Kuang, Ying Wang, Yongxin Zhao, Yihan Tao, Chen Cheng, Jing Yang, Xiayang Lu, Chen Hao, Tianxin Wang, Xiaoyan Cao, Jianhua Wei, Lei Li, Xiaozeng Yang. PmiREN: a comprehensive encyclopedia of plant miRNAs. Nucleic Acids Research, 48(Database-Issue), 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.