Accurate Pupil Center Location with the SIFT Descriptor and SVM Classifier

Zhizhi Guo, Qian-Xiang Zhou, Zhong-qi Liu, Chunhui Liu. Accurate Pupil Center Location with the SIFT Descriptor and SVM Classifier. IJPRAI, 30(4), 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.