Urban Functional Regions Using Social Media Check-Ins

Zhengqiang Guo, Zezhong Zheng, Jiaxi Liu, Shengli Wang, Pingchuan Zhong, Mingcang Zhu, Yong He, Ling Jiang, Guoqing Zhou 0001, Hongsheng Zhang, Jiang Li. Urban Functional Regions Using Social Media Check-Ins. In 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2018, Valencia, Spain, July 22-27, 2018. pages 5061-5064, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.