Automatic detection of vertebral number abnormalities in body CT images

Shouhei Hanaoka, Yoshiyasu Nakano, Mitsutaka Nemoto, Yukihiro Nomura, Tomomi Takenaga, Soichiro Miki, Takeharu Yoshikawa, Naoto Hayashi, Yoshitaka Masutani, Akinobu Shimizu. Automatic detection of vertebral number abnormalities in body CT images. Int. J. Computer Assisted Radiology and Surgery, 12(5):719-732, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.