A 146-mm/sup 2/ 8-gb multi-level NAND flash memory with 70-nm CMOS technology

Takahiko Hara, Koichi Fukuda, Kazuhisa Kanazawa, Noboru Shibata, Koji Hosono, Hiroshi Maejima, Michio Nakagawa, Takumi Abe, Masatsugu Kojima, Masaki Fujiu, Yoshiaki Takeuchi, Kazumi Amemiya, Midori Morooka, Teruhiko Kamei, Hiroaki Nasu, Chi-Ming Wang, Kiyofumi Sakurai, Naoya Tokiwa, Hiroko Waki, Tohru Maruyama, Susumu Yoshikawa, Masaaki Higashitani, Tuan D. Pham, Yupin Fong, Toshiharu Watanabe. A 146-mm/sup 2/ 8-gb multi-level NAND flash memory with 70-nm CMOS technology. J. Solid-State Circuits, 41(1):161-169, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.