Neuroanatomical correlates of the sense of control: Gray and white matter volumes associated with an internal locus of control

Teruo Hashimoto, Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Ryuta Kawashima. Neuroanatomical correlates of the sense of control: Gray and white matter volumes associated with an internal locus of control. NeuroImage, 119:146-151, 2015. [doi]

@article{HashimotoTTSNKN15,
 title = {Neuroanatomical correlates of the sense of control: Gray and white matter volumes associated with an internal locus of control},
 author = {Teruo Hashimoto and Hikaru Takeuchi and Yasuyuki Taki and Atsushi Sekiguchi and Rui Nouchi and Yuka Kotozaki and Seishu Nakagawa and Carlos Makoto Miyauchi and Kunio Iizuka and Ryoichi Yokoyama and Takamitsu Shinada and Yuki Yamamoto and Sugiko Hanawa and Tsuyoshi Araki and Hiroshi Hashizume and Keiko Kunitoki and Ryuta Kawashima},
 year = {2015},
 doi = {10.1016/j.neuroimage.2015.06.061},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.06.061},
 researchr = {https://researchr.org/publication/HashimotoTTSNKN15},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {NeuroImage},
 volume = {119},
 pages = {146-151},
}